Spring til indhold

Corona: Seneste nyt

Et flertal i Folketinget har præsenteret en aftale om yderligere genåbning af Danmark med virkning fra torsdag d. 6. maj. Se desuden gældende restriktioner og tiltag.
04.05.2021

Vaccine

Et lyspunkt er, at vaccinationerne er i fuld gang i Holbæk Kommune. 

Du får indkaldelse som brev i din e-Boks eller postkasse, når det er din tur til at blive vaccineret. Indtil da skal du ikke foretage dig noget. Det er Region Sjælland, der står for selve vaccinationen.

Vaccinationen sker ud fra en prioriteret rækkefølge, som Sundhedsstyrelsen har foretaget. Du kan i deres vaccinationskalender se, hvornår du kan forventes at kunne blive vaccineret.

Læs mere om vaccination.

Test

Du kan blive testet seks steder i Holbæk Kommune:

PCR-test (i halsen) udføres af Region Sjælland, og det kræver tidsbestilling på www.coronaprover.dk. Adressen er Rebslagervej 15, 4300 Holbæk.

Kviktest (i næsen) udføres af Falck, og det kræver ikke tidsbestilling (bemærk at indgangen til teststederne lukker 15-30 min. før). Adresserne er:

 • Holbæk: Musikhus Elværket, Gasværksvej, 4300 Holbæk.
  Åbent mandag-fredag kl. 6.00-23.30 og lørdag-søndag kl. 8.00-20.00.

 • Jyderup: Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup
  Åbent mandag-lørdag, kl. 9.00-19.00.

 • Tølløse: Tølløse Hallen, Sportsvej 2, 4340 Tølløse
  Åbent mandag-søndag, kl. 9.00-19.00.

 • Svinninge: Svinninge Forsamlingshus, Hovedgaden 97, 4520 Svinninge
  Åbent mandag-søndag, kl. 9.00-19.00.

 • Regstrup: Vommevad Forsamlingshus, Søstrupvej 82, 4420 Regstrup
  Åbent mandag-fredag og søndag, kl. 9.00-19.00.

 • Orø: Orø Hallen, Brøndevej 15, 4305 Orø
  Åbent tirsdag og torsdag kl. 17.00-19:00 samt lørdag kl. 10.00-12.00.

Yderligere genåbning pr. 6. maj

Et flertal af partierne i Folketinget er enige om en yderligere genåbning af Danmark med virkning fra 6. maj samt en gradvis udfasning af forsamlingsforbuddet.

Hovedpunkterne i den indgåede aftale er:

 • Det indendørs forsamlingsforbud hæves til 25 personer og det udendørs forsamlingsforbud hæves til 75 personer.
 • Konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål genåbner med coronapas og op til 1.000 deltagere i sektioner á 500, hvor deltagerne i det væsentlige er siddende.
 • Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, genåbner med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500, hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørs arrangementer. Modellen gælder i øvrigt ligeledes for udendørs lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter.
 • Indendørs idræt for personer over 18 år med coronapas og et forsamlingsloft, der følger det indendørs forsamlingsforbud. Dog åbnes alene for ikke-kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år.
 • Der åbnes for al idræt for børn og unge samt personer over 70 år. Forsamlingsloftet for idræt for personer over 70 år hæves ligeledes fra 10 personer til 25 personer, så det følger det indendørs forsamlingsforbud pr. 6. maj 2021, jf. aftale af 15. april 2021 om udmøntning af genåbningen pr. 21. april 2021. Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i arrangementet.
 • Der åbnes for fitnesscentre med krav om coronapas. Der vil være krav om bemanding i fitnesscentrene i åbningstiden med henblik på at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.
 • 100 pct. fremmøde for afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser og 100 pct. fremmøde på erhvervsuddannelserne i hele landet. Genåbningen sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.
 • 100 pct. fremmøde for 5.-8. klasse i grundskolen.
 • Elever på ungdoms- og voksenuddannelserne kan møde med 100 pct. fysisk fremmøde pr. 21. maj 2021. Studerende på videregående uddannelser kan pr. 21. maj møde ind 50 pct. fysisk fremmøde. Genåbningen sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.
 • Kravet om forudgående bordreservation, der er tidsmæssigt adskilt med 30 minutter fra ankomsten, på indendørs serveringssteder ophæves.
 • Private arrangementer. Serveringssteder og lejede festlokaler samt private gildesale, stalde, lader, forsamlingshuse eller lignende kan holde åben efter kl. 23 for private arrangementer som f.eks. bryllupper, sølvbryllupper, guldbryllupper, konfirmationsfester, studenterfester, fødselsdage og lignende arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, forudsat at kun personer, der deltager i arrangementet, har adgang til serveringsstedet mv. Arrangementet skal afholdes inden for rammerne af forsamlingsforbuddet. På serveringssteder vil der gælde sædvanlige krav om coronapas og arealkrav.
 • Der udarbejdes en plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser begyndende fra 21. maj 2021. Planen drøftes med aftalepartierne.

Forsamlingsforbud udfases

Lige nu gælder det, at 10 personer indendørs og 50 personer udendørs må mødes. Ifølge den politiske aftale skal forsamlingsforbuddet gradvist udfases, og det vil ske efter følgende plan (partierne mødes dog før hver enkelt genåbningsdato for at vurdere den aktuelle smittesituation):

 • 6. maj hæves loftet til 25 indendørs og 75 udendørs.
 • 21. maj hæves det til 50 indendørs og 100 udendørs.
 • 11. juni hæves det til 100 indendørs - og fra denne dato afskaffes forsamlingsloft udendørs.
 • 1. august afskaffes forsamlingsloftet helt.

Aftalepartierne er enige om, at det store forsamlingsforbud på 500 personer forlænges til og med d. 31. august 2021.

Der er enighed om, at myndighederne senest medio juni 2021 skal udarbejd én plan for, hvornår nattelivet eller dele heraf kan genåbne.

Du kan holde dig orienteret og læse mere på www.coronasmitte.dk

Overblik over tiltag og restriktioner i Holbæk Kommune

Coronapas

Fra ultimo marts vil appen ”MinSundhed” fungere som et funktionelt, men simpelt coronapas. Ultimo maj forventes en mere avanceret og brugervenlig app at blive lanceret. Coronapasset skal vise, om borgeren er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er testet negativ indenfor 72 timer (både PCR- og antigen-test). Børn under 15 år vil være undtaget. Færdig-vaccinerede borgere, der ikke anvender de digitale løsninger, skal have en let adgang til at dokumentere deres vaccination. Det kan fx sikres ved, at vaccinationspasset tilsendes med fysisk post efter gennemført vaccinationsforløb. Ligeledes skal borgere, der ikke anvender de digitale løsninger, kunne anvende fysisk dokumentation for en negativ test.

Sådan bruger du coronapasFeedback

Sidst opdateret

10.05.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin